Translation

L_DETAIL_DATE
Date
5/100
Context English Czech State
L_CSVIMPORT_VALIDATE_DESCRIPTION Invalid entries are marked red. Move the mouse cursor over the red cell to get further information. Neplatné údaje jsou červeně. Pro více informací najeďte kursorem myši na červenou buňku.
L_CSVIMPORT_BASE_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li><b>Specify CSV file and its properties</b></li><li>Map columns</li><li>Validate and import.</li></ul> Proces importu má 3 části:<ul><li><b>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</b></li><li>Namapuj sloupce</li><li>zkontroluj a importuj.</li></ul>
L_CSVIMPORT_MAPPING_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li>Specify CSV file and its properties</li><li><b>Map columns</b></li><li>Validate and import.</li></ul> Proces importování má 3 části:<ul><li>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</li><li><b>Namapuj sloupce</b></li><li>zkontroluj a importuj.</li></ul>
L_CSVIMPORT_VALIDATE_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li>Specify CSV file and its properties</li><li>Map columns</li><li><b>Validate and import.</b></li></ul> Proces importování má 3 části:<ul><li>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</li><li>Namapuj sloupce</li><li><b>zkontroluj a importuj.</b></li></ul>
L_CSVIMPORT_DUPLICATE Entry already exists in the database. Zápis v databázi již existuje.
L_DETAIL_DATE Date Datum
L_DETAIL_MILEAGE Odometer Počítadlo kilometrů
L_DETAIL_COSTTYPE Cost type Typ výdaje
L_DETAIL_PRICE Price Cena
L_COST_EDIT_HTML_TITLE Edit note/cost entry uprav poznámku/výdaj
L_COST_EDIT_HTML_META_KEYWORDS cost note entry, edit výdaj poznámka, upravit
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Datum
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Datum
Translated Spritmonitor/Website Datum
Translated Spritmonitor/Website Datum
Translated Spritmonitor/Website Datum
Translated Spritmonitor/Android App Datum
Translated Spritmonitor/Android App Datum

Loading…

User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Date
Datum
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_DETAIL_DATE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 461