Translation

L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_MODEL
Model
5/100
Context English Czech State
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_META_KEYWORDS co2 efficiency, most co2 efficient cars, co2 emissions, reduce co2 emissions účinnost co2, nejúčinnější auta co2, emise co2, snižují emise CO2
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_META_DESCRIPTION Top 50 most CO2 efficient cars 50 CO2 nejúčinnějších aut
L_NAVI_EVALUATION_TOPCO2MODELS The most CO2 efficient cars Auta s nejnižší produkcí CO2
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_TITLE The most CO<sub>2</sub> efficient cars Auta s nejnižší produkcí CO<sub>2</sub>
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_INTRO This list shows the top 50 models with lowest CO2 emissions. The ranking is based on the average consumption of the corresponding model as stated in the Spritmonitor.de database. Tento seznam ukazuje 50 nejlepších modelů s nejnižšími emisemi CO2. Hodnocení je založeno na průměrné spotřebě odpovídajícího modelu, jak je uvedeno v databázi Spritmonitor.de.
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_MODEL Model Model
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_FUELTYPE Fuel Palivo
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_CO2 CO<sub>2</sub> g/km CO<sub>2</sub> g/km
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_FOOT The number of vehicles that contributed to the CO<sub>2</sub> value is given parentheses. Počet vozidel, která přispěla k hodnotě CO<sub>2</sub>, je uvedena v závorkách.
L_HOME_TITLE MPG and Cost Calculator and Tracker Spotřeba, výpočet výdajů a sledovač
L_HOME_INTRO Spritmonitor.de calculates your car's gas mileage and helps to manage the vehicle's costs. After a <a href="/en/register.html">free registration</a>, you will be able to use all functions, e.g. include an icon in bulletin boards, analyse costs or enter fuelings with your <a href="/en/smartphone_apps.html">smartphone</a>.
<br>
Spritmonitor.de vypočítává počet najetých kilometrů v autě a pomáhá řídit náklady vozidla. Po <a href="/en/register.html"> bezplatné registraci</a>budete moci používat všechny funkce, např. vložit ikonu do vývěsek, analyzovat náklady nebo zadávat paliva pomocí svého<a href="/en/smartphone_apps.html">chytrého telefonu</a>.
<br>
Context English Czech State
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_FUELTYPE Fuel Palivo
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_META_DESCRIPTION Top 50 most CO2 efficient cars 50 CO2 nejúčinnějších aut
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_META_KEYWORDS co2 efficiency, most co2 efficient cars, co2 emissions, reduce co2 emissions účinnost co2, nejúčinnější auta co2, emise co2, snižují emise CO2
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_TITLE The most CO2 efficient cars Auta s nejnižší produkcí CO2
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_INTRO This list shows the top 50 models with lowest CO2 emissions. The ranking is based on the average consumption of the corresponding model as stated in the Spritmonitor.de database. Tento seznam ukazuje 50 nejlepších modelů s nejnižšími emisemi CO2. Hodnocení je založeno na průměrné spotřebě odpovídajícího modelu, jak je uvedeno v databázi Spritmonitor.de.
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_MODEL Model Model
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_TITLE The most CO<sub>2</sub> efficient cars Auta s nejnižší produkcí CO<sub>2</sub>
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_CONSUMPTION kWh/100km kWh/100km
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_FOOT If you are interested in consumption values of other models <a href="/en/search.html">search our database</a>. Pokud vás zajímají hodnoty spotřeby jiných modelů,<a href="/en/search.html">prohledejte naši databázi</a>.
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_META_DESCRIPTION Most power efficient electric vehicles of Spritmonitor.de Nejefektivnější elektrická vozidla na Spritmonitor.de
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Model
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Model
Translated Spritmonitor/Website Model
Translated Spritmonitor/Website Model
Translated Spritmonitor/Android App Model

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Model
Model
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_MODEL
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 839