Translation

L_VIEW_HTML_META_DESCRIPTION
Overview
7/100
Context English Czech State
L_SEARCH_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption mpg, počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva
L_SEARCH_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulačku najetých kilometrů a databázi, určete spotřebu paliva vašeho vozidla a porovnejte ji s ostatními.
L_SEARCH_VEHICLE Search vehicles Hledat vozidla
L_SEARCH_HINTS <b>Hint</b>:<br/><br/>You can search the Spritmonitor.de database and filter the results by various criteria, such as only vehicles with a minimum driven distance or only vehicles that were refueled within the last month. <b>Nápověda</b>:<br/> <br/>Můžete prohledávat databázi Spritmonitor.de a filtrovat výsledky podle různých kritérií, jako jsou pouze vozidla s minimální ujetou vzdáleností nebo pouze vozidla, která byla doplněna v rámci minulého měsíce.
L_VIEW_HTML_META_KEYWORDS gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva
L_VIEW_HTML_META_DESCRIPTION Overview Přehled
L_VIEW_SEARCHRESULTS Search results Výsledky hledání
L_VIEW_RESULTS_PICTURE Picture Obrázek
L_VIEW_RESULTS_VEHICLE Vehicle Vozidlo
L_VIEW_RESULTS_CONSUMPTION Mileage Najeté kilometry
L_VIEW_RESULTS_FUELINGCOUNT Quantity Množství

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Overview
Přehled
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_VIEW_HTML_META_DESCRIPTION
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 634