Translation

L_NAVI_VEHICLE_DISPLAY
Mileage icon
14/120
Context English Czech State
L_NAVI_EDIT_VEHICLE Edit vehicle Upravit vozidlo
L_VEHICLE_EDIT_TITLE Edit vehicle Upravit vozidlo
L_VEHICLE_DISPLAY_HTML_TITLE Mileage icon Ikona spotřeby
L_VEHICLE_DISPLAY_HTML_META_KEYWORDS mpg icon, mileage icon, consumption icon Ikona spotřeby
L_VEHICLE_DISPLAY_HTML_META_DESCRIPTION Chose from different types of mileage icons for homepages and bulletin boards. Vyberte si z různých ikon se spotřebou pro webové stránky a fóra.
L_NAVI_VEHICLE_DISPLAY Mileage icon Ikona spotřeby
L_VEHICLE_DISPLAY_TITLE Mileage icon Ikona spotřeby
L_VEHICLE_DISPLAY_INTRO To display your vehicle's current consumption on your homepage or in bulletin boards, we provide small icons which can be integrated in these sites.<br/><br/>Some bulletin boards support the integration of the consumption graphic in the user profile. There, you have to enter the ID of the vehicle. Pro zobrazení vaší aktuální spotřeby na vašich stránkách nebo na fórech, vám nabízíme malé ikonky k použití na těchto stránkách.<br/><br/>Některá fóra podporují jejich integraci do grafiky uživatelského profilu. Zde musíte zadat ID vašeho vozidla.
L_VEHICLE_DISPLAY_VEHICLEID Vehicle ID: ID vozidla:
L_VEHICLE_DISPLAY_HINTBOX <h3>Do you run your own bulletin board?</h3>Enhance your board software with support for the Spritmonitor.de mileage icon. <a href="en/bulletin_board_modifications.html">Find out more.</a> <h3>Provozujete fórum?</h3>Vylepšete ho o podporou pro ikonku spotřeby Spritmonitor.de<a href="en/bulletin_board_modifications.html">Zjistěte víc.</a>
L_REMINDER_ADD_HTML_TITLE Add reminder Přidat připomínač
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Ikona spotřeby
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Ikona spotřeby
Translated Spritmonitor/Website Ikona spotřeby
Translated Spritmonitor/Website Ikona spotřeby

Loading…

User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Mileage icon
Ikona spotřeby
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_NAVI_VEHICLE_DISPLAY
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 396