Translation

L_HOME_TITLE
MPG and Cost Calculator and Tracker
35/350
Context English Czech State
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_INTRO This list shows the top 50 models with lowest CO2 emissions. The ranking is based on the average consumption of the corresponding model as stated in the Spritmonitor.de database. Tento seznam ukazuje 50 nejlepších modelů s nejnižšími emisemi CO2. Hodnocení je založeno na průměrné spotřebě odpovídajícího modelu, jak je uvedeno v databázi Spritmonitor.de.
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_MODEL Model Model
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_FUELTYPE Fuel Palivo
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_CO2 CO<sub>2</sub> g/km CO<sub>2</sub> g/km
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_FOOT The number of vehicles that contributed to the CO<sub>2</sub> value is given parentheses. Počet vozidel, která přispěla k hodnotě CO<sub>2</sub>, je uvedena v závorkách.
L_HOME_TITLE MPG and Cost Calculator and Tracker Spotřeba, výpočet výdajů a sledovač
L_HOME_INTRO Spritmonitor.de calculates your car's gas mileage and helps to manage the vehicle's costs. After a <a href="/en/register.html">free registration</a>, you will be able to use all functions, e.g. include an icon in bulletin boards, analyse costs or enter fuelings with your <a href="/en/smartphone_apps.html">smartphone</a>.
<br>
Spritmonitor.de vypočítává počet najetých kilometrů v autě a pomáhá řídit náklady vozidla. Po <a href="/en/register.html"> bezplatné registraci</a>budete moci používat všechny funkce, např. vložit ikonu do vývěsek, analyzovat náklady nebo zadávat paliva pomocí svého<a href="/en/smartphone_apps.html">chytrého telefonu</a>.
<br>
L_HOME_HELPUSTRANSLATE <h1>More languages for Spritmonitor</h1>Do you want to <strong>help us translate our website and smartphone apps</strong> to more languages?<br><br> Participate in our <a href="https://translate.spritmonitor.de">crowd translation project</a> and add new translations or correct existing ones. We appreciate your help! <h1>Další jazyky pro Spritmonitor</h1><strong>Chcete nám pomoci přeložit webové stránky a aplikace pro chytré telefony</strong>do více jazyků?<br><br>Zapojte se do našeho<a href="https://translate.spritmonitor.de">překladového projektu</a>a přidejte nové překlady nebo opravte ty stávající. Vážíme si vaší pomoci!
L_HOME_SEARCH_TITLE Does your mileage vary? Liší se počet najetých kilometrů?
L_HOME_SEARCH_INTRO Browse real MPG data Procházet skutečná data spotřeby
L_HOME_EXTENDED_SEARCH Advanced search... Pokročilé hledání...
Context English Czech State
L_HOME_STATS_INFO_SUN All users together traveled <b>%value% times to the sun and back</b>. Všichni uživatelé dohromady urazili vzdálenost <b>%value%x ke Slunci a zpět</b>.
L_HOME_STATS_QUANTITYSUM l of gas l paliva
L_HOME_STATS_TRIPSUM km km
L_HOME_STATS_USERS users uživatelé
L_HOME_STATS_VEHICLES vehicles vozidla
L_HOME_TITLE MPG and Cost Calculator and Tracker Spotřeba, výpočet výdajů a sledovač
L_IMPRINT_HTML_META_DESCRIPTION Imprint and terms of use of Spritmonitor.de
L_IMPRINT_HTML_META_KEYWORDS Imprint, terms of use
L_IMPRINT_HTML_TITLE Imprint and Terms of Use
L_IMPRINT_IMPRINT <b>Spritmonitor.de is a service provided by</b><br/><br/><img src="/pics/logo/fundf.png"/><br/>Fisch und Fischl GmbH<br/>Schmiding 1<br/>D-94136 Thyrnau<br/><br/>Tel: (0 85 01) 23 09 22<br/><br/>CEO (Geschäftsführer):<br/>Dr. Dominik Fisch: fisch<img src="pics/mail.gif" alt=""/>FundF.net<br/>Dipl.-Inf. Univ. Thomas Fischl: fischl<img src="pics/mail.gif" alt=""/>FundF.net<br/><br/>Postal Address: Schmiding 1, 94136 Thyrnau<br/>County Court of Passau, HRB 7369<br/>VAT No. (USt-IdNr.): DE259284900<br/><br/>Responsible for the content ("Inhaltlich Verantwortlicher") § 55 section 2 RStV: <br/>Dominik Fisch <b>Spritmonitor.de je služba poskytovaná</b><br/><br/><img src="/pics/logo/fundf.png"/><br/>Fisch und Fischl GmbH<br/>Schmiding 1<br/>D-94136 Thyrnau<br/><br/>Tel: (0 85 01) 23 09 22<br/><br/>CEO (výkonný ředitel):<br/>Dr. Dominik Fisch: fisch<img src ="pics/mail.gif" alt=""/>FundF.net<br/>Dipl.-Inf. Univ. Thomas Fischl: fischl<img src="pics/mail.gif" alt=""/>FundF.net<br/><br/>Poštovní adresa: Schmiding 1, 94136 Thyrnau<br/>County Court of Passau, HRB 7369<br/>Č. DPH (USt-IdNr.): DE259284900<br/><br/>Odpovědný za obsah („Inhaltlich Verantwortlicher“) § 55 odst. 2 RStV:<br/>Dominik Fisch
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Spotřeba, výpočet výdajů a sledovač
The following string has different context, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Spotřeba, výpočet výdajů a sledovač

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

MPG and Cost Calculator and Tracker
Spotřeba, výpočet výdajů a sledovač
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_HOME_TITLE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 843