Translation

L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_META_DESCRIPTION
Here you can login to Spritmonitor.de with your Apple/Google account, manage costs and fuelings and analyse it
119/1100
Context English Czech State
L_DETAIL_HOMEPAGEINFO (*) The specified link was entered by the user. Spritmonitor is not responsible for the content of any site <br/>that is linked within the details of a user! (*) Zadaný odkaz byl zadán uživatelem. Spritmonitor nezodpovídá za obsah žádného webu <br/>, který je propojen v rámci údajů o uživateli!
L_LOSTPASSWORD_TITLE Lost password recovery Obnova zapomenutého hesla
L_LOSTPASSWORD_INTRO If you have forgotten your username or password, you can request to have your account information emailed to you. Pokud jste zapomněli své uživatelské jméno nebo heslo, můžete požádat o zaslání informací o účtu e-mailem.
L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_TITLE Sign in with Apple/Google Přihlášení pomocí Apple/Google
L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_META_KEYWORDS Sign in with Apple/Google Přihlášení pomocí Apple/Google
L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_META_DESCRIPTION Here you can login to Spritmonitor.de with your Apple/Google account, manage costs and fuelings and analyse it Zde se můžete přihlásit do Spritmonitor.de pomocí svého účtu Apple/Google, spravovat náklady, tankování a analyzovat je
L_THIRDPARTYLOGIN_ALREADYLOGGEDIN You are already signed up. Jste již přihlášeni.
L_THIRDPARTYLOGIN_INTRO Here you can sign in to Spritmonitor.de with your Apple-ID or with your Google account. Zde se můžete přihlásit do Spritmonitor.de pomocí svého Apple-ID nebo pomocí svého účtu Google.
L_THIRDPARTYLOGIN_APPLE Sign in with Apple Přihlásit pomocí Apple
L_THIRDPARTYLOGIN_GOOGLE Sign in with Google Přihlásit pomocí Google
L_THIRDPARTYLOGIN_FOOTER By signing up you agree to our <a href="/en/imprint.html#termsofuse">Terms & Conditions</a> and <a href="/en/privacy.html">Privacy Policy</a>. Registrací souhlasíte s našimi <a href="/en/imprint.html#termsofuse">Smluvními podmínkami</a> a <a href="/en/privacy.html">Zásadami ochrany osobních údajů</a>.

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Here you can login to Spritmonitor.de with your Apple/Google account, manage costs and fuelings and analyse it
Zde se můžete přihlásit do Spritmonitor.de pomocí svého účtu Apple/Google, spravovat náklady, tankování a analyzovat je
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_META_DESCRIPTION
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs.po, string 586