Translation

L_REMINDER_ADD
Add reminder
15/120
Context English Czech State
L_REGISTER_SUCCESS_INTRO Your account was created!<br/> In a few minutes you will receive an email, which contains the password for your account.<br/><br/><strong>Please note:</strong> If your account data did not arrive after a few minutes, please check your spam folder as some providers (e.g., Hotmail) falsely filter our mails as spam.<br/><br/>As soon as you've received the data, you will be able to <a href="en/login.html">log in</a>. Váš účet byl vytvořen!<br/>Za několik minut obdržíte e-mail, který bude obsahovat heslo pro váš účet. <br/> <br/> <strong> Upozornění: </strong> Pokud údaje o vašem účtu nepřijdou do několika minut, zkontrolujte složku se spamem, protože někteří poskytovatelé (např. Hotmail) nesprávně filtrují naše e-maily jako spam.<br/> <br/>Jakmile obdržíte data, budete se moci <a href="en/login.html">přihlásit</a>.
L_REGISTER_SUCCESS_TITLE Account created Účet vytvořen
L_REGISTER_TERMSOFUSE Terms of use Podmínky užívání
L_REGISTER_TITLE Register Zaregistrovat
L_REGISTER_USERNAME Username Uživatelské jméno
L_REMINDER_ADD Add reminder Přidej upomínku
L_REMINDER_ADD_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Používejte Spritmonitor.de, online databáze a kalkulátor spotřeb, pro zjištění spotřeby vašeho vozidla a pro porovnání s ostatními.
L_REMINDER_ADD_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption l/100km, spotřeba, spotřeba paliva, výpočet spotřeby
L_REMINDER_ADD_HTML_TITLE Add reminder Přidat připomínač
L_REMINDER_ADD_TITLE New reminder Nová upomínka
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Přidej upomínku
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Přidej upomínku
Translated Spritmonitor/Website Přidat připomínač

Loading…

User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Add reminder
Přidej upomínku
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_REMINDER_ADD
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 419