Translation

L_SEARCH_HTML_META_KEYWORDS
mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption
130/940
Context English Czech State
L_NAVI_SEARCH_USER Search users Hledat uživatele
L_SEARCH_USER Search users Hledat uživatele
L_SEARCH_USER_FOUND users found uživatel nalezen
L_SEARCH_USER_COUNT Registered vehicles Zaregistrovaná vozidla
L_SEARCH_HTML_TITLE Advanced search Pokročilé hledání
L_SEARCH_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption mpg, počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva
L_SEARCH_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulačku najetých kilometrů a databázi, určete spotřebu paliva vašeho vozidla a porovnejte ji s ostatními.
L_SEARCH_VEHICLE Search vehicles Hledat vozidla
L_SEARCH_HINTS <b>Hint</b>:<br/><br/>You can search the Spritmonitor.de database and filter the results by various criteria, such as only vehicles with a minimum driven distance or only vehicles that were refueled within the last month. <b>Nápověda</b>:<br/> <br/>Můžete prohledávat databázi Spritmonitor.de a filtrovat výsledky podle různých kritérií, jako jsou pouze vozidla s minimální ujetou vzdáleností nebo pouze vozidla, která byla doplněna v rámci minulého měsíce.
L_VIEW_HTML_META_KEYWORDS gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva
L_VIEW_HTML_META_DESCRIPTION Overview Přehled
Context English Czech State
L_RESETPASSWORD_HTML_META_DESCRIPTION Reset password Obnovit heslo
L_RESETPASSWORD_HTML_META_KEYWORDS Reset password Obnovit heslo
L_RESETPASSWORD_HTML_TITLE Reset password Obnovit heslo
L_SEARCH_HINTS <b>Hint</b>:<br/><br/>You can search the Spritmonitor.de database and filter the results by various criteria, such as only vehicles with a minimum driven distance or only vehicles that were refueled within the last month. <b>Nápověda</b>:<br/> <br/>Můžete prohledávat databázi Spritmonitor.de a filtrovat výsledky podle různých kritérií, jako jsou pouze vozidla s minimální ujetou vzdáleností nebo pouze vozidla, která byla doplněna v rámci minulého měsíce.
L_SEARCH_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulačku najetých kilometrů a databázi, určete spotřebu paliva vašeho vozidla a porovnejte ji s ostatními.
L_SEARCH_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption mpg, počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva
L_SEARCH_HTML_TITLE Advanced search Pokročilé hledání
L_SEARCH_USER Search users Hledat uživatele
L_SEARCH_USER_BUTTON Search Vyhledat
L_SEARCH_USER_COUNT Registered vehicles Zaregistrovaná vozidla
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website mpg, počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website spotřeba(mpg), dojezd, kalkulátor dojezdu, spotřeba paliva, dojezd, spotřeba, spotřeba paliva
Translated Spritmonitor/Website spotřeba(mpg), dojezd, kalkulátor dojezdu, spotřeba paliva, dojezd, spotřeba, spotřeba paliva
Translated Spritmonitor/Website l/100km, spotřeba, výpočet spotřeby, spotřeba paliva
Translated Spritmonitor/Website l/100km, spotřeba, spotřeba paliva, výpočet spotřeby
Translated Spritmonitor/Website l/100km, spotřeba, kalkulátor spotřeby, spotřeba paliva
Translated Spritmonitor/Website l/100km, spotřeba, kalkulátor spotřeby, spotřeba paliva
Translated Spritmonitor/Website mpg, počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva
Not translated Spritmonitor/Website

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption
mpg, počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
consumption spotřeba Spritmonitor
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_SEARCH_HTML_META_KEYWORDS
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 629