Translation

L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_TITLE
Sign in with Apple/Google
30/250
Context English Czech State
L_GARAGE_COL_CONSUMPTION Mileage Nájezd kilometrů
L_GARAGE_COL_COUNT Quantity Množství
L_DETAIL_HOMEPAGEINFO (*) The specified link was entered by the user. Spritmonitor is not responsible for the content of any site <br/>that is linked within the details of a user! (*) Zadaný odkaz byl zadán uživatelem. Spritmonitor nezodpovídá za obsah žádného webu <br/>, který je propojen v rámci údajů o uživateli!
L_LOSTPASSWORD_TITLE Lost password recovery Obnova zapomenutého hesla
L_LOSTPASSWORD_INTRO If you have forgotten your username or password, you can request to have your account information emailed to you. Pokud jste zapomněli své uživatelské jméno nebo heslo, můžete požádat o zaslání informací o účtu e-mailem.
L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_TITLE Sign in with Apple/Google Přihlášení pomocí Apple/Google
L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_META_KEYWORDS Sign in with Apple/Google Přihlášení pomocí Apple/Google
L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_META_DESCRIPTION Here you can login to Spritmonitor.de with your Apple/Google account, manage costs and fuelings and analyse it Zde se můžete přihlásit do Spritmonitor.de pomocí svého účtu Apple/Google, spravovat náklady, tankování a analyzovat je
L_THIRDPARTYLOGIN_ALREADYLOGGEDIN You are already signed up. Jste již přihlášeni.
L_THIRDPARTYLOGIN_INTRO Here you can sign in to Spritmonitor.de with your Apple-ID or with your Google account. Zde se můžete přihlásit do Spritmonitor.de pomocí svého Apple-ID nebo pomocí svého účtu Google.
L_THIRDPARTYLOGIN_APPLE Sign in with Apple Přihlásit pomocí Apple
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Přihlášení pomocí Apple/Google
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Přihlaste se pomocí Apple/Google
Translated Spritmonitor/Website Přihlásit pomocí Apple/Google
Translated Spritmonitor/Website Přihlášení pomocí Apple/Google

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Sign in with Apple/Google
Přihlášení pomocí Apple/Google
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_THIRDPARTYLOGIN_HTML_TITLE
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs.po, string 584