Translation

L_LAYOUT_FOOTER
spritmonitor.de is a service provided by Fisch und Fischl GmbH. Copyright © 2001 - %value% Fisch und Fischl
106/1070
Context English Czech State
L_HOME_HTML_TITLE MPG and Cost Calculator and Tracker Spotřeba, výpočet výdajů a sledovač
L_HOME_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption spotřeba(mpg), dojezd, kalkulátor dojezdu, spotřeba paliva, dojezd, spotřeba, spotřeba paliva
L_HOME_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použivejte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databáze dojezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání s ostatními.
L_NAVI_TERMSOFUSE Terms of use Podmínky užívání
L_NAVI_PRIVACY Data Protection Statement Prohlášení o ochraně dat
L_LAYOUT_FOOTER spritmonitor.de is a service provided by Fisch und Fischl GmbH. Copyright © 2001 - %value% Fisch und Fischl spritmonitor.de je služba poskytována společností Fisch und Fischl GmbH. © 2001 - %value% Fisch und Fischl
L_LAYOUT_PRINTFOOTER Source: www.spritmonitor.de<br/>Spritmonitor.de is a service provided by Fisch und Fischl GmbH. Copyright 2001 - %value% Fisch und Fischl. Zdroj: www.spritmonitor.de<br/>Spritmonitor.de je služba poskytována společností Fisch und Fischl GmbH. © 2001 - %value% Fisch und Fischl.
L_COOKIE_MESSAGE Spritmonitor.de uses cookies. Spritmonitor.de používá cookies.
L_COOKIE_DISMISS Hide this note Skrýt tuto poznámku
L_COOKIE_LEARNMORE Further information Další informace
L_M_NAVI_LOGOUT Logout Odhlásit

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

spritmonitor.de is a service provided by Fisch und Fischl GmbH. Copyright © 2001 - %value% Fisch und Fischl
spritmonitor.de je služba poskytována společností Fisch und Fischl GmbH. © 2001 - %value% Fisch und Fischl
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_LAYOUT_FOOTER
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 345