Translation

L_LOGIN_HTML_META_DESCRIPTION
Here you can login to Spritmonitor.de, manage costs and fuelings and analyse it
88/790
Context English Czech State
L_NAVI_LOSTPASSWORD Lost password recovery Obnovení ztraceného hesla
L_LOSTPASSWORD_SUCCESS_TITLE The mail containing your account information has been sent! Zpráva obsahující informace o vašem účtu byla odeslána!
L_LOSTPASSWORD_SUCCESS_INTRO If you do not receive the mail within the next minutes please make sure that you entered the correct email address and also checked your spam folder. <br/><br/><strong>Attention Gmail-Users!</strong> If also the spam folder does not contain the recovery mail, please search your Gmail mailbox with the following command:</br><pre>in:anywhere spritmonitor</pre> Pokud e-mail neobdržíte v příštích minutách, ujistěte se, že jste zadali správnou e-mailovou adresu a také zkontrolovali složku se spamem. <br/> <br/> <strong> Pozor uživatelé Gmailu! </strong> Pokud složka nevyžádané pošty neobsahuje zprávu pro obnovení, vyhledejte ve své poštovní schránce Gmail následující příkaz: </br> <pre> in:anywhere spritmonitor </pre>
L_LOGIN_HTML_TITLE Login Přihlášení
L_LOGIN_HTML_META_KEYWORDS Login Přihlášení
L_LOGIN_HTML_META_DESCRIPTION Here you can login to Spritmonitor.de, manage costs and fuelings and analyse it Zde se můžete přihlásit na Spritmonitor.de, spravovat náklady, tankování a analyzovat je
L_NAVI_LOGIN Login Přihlášení
L_LOGIN_TITLE Login Přihlášení
L_LOGIN_INTRO You can log into the system using your username and password here. Zde se můžete přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla do systému.
L_THIRDPARTYLOGIN_TITLE Sign in with Apple/Google Přihlásit pomocí Apple/Google
L_LOGIN_BOX_HINTS Notes for login Poznámky k přihlášení

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Here you can login to Spritmonitor.de, manage costs and fuelings and analyse it
Zde se můžete přihlásit na Spritmonitor.de, spravovat náklady, tankování a analyzovat je
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_LOGIN_HTML_META_DESCRIPTION
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 554