Translation

L_CSVFORMAT_COSTTYPE
<b>Type:</b>:
11/130
Context English Czech State
L_NAVI_COST_CSVEXPORT Notes/costs CSV export poznámky/výdaje CSV export
L_COST_CSVEXPORT_TITLE Costs CSV export Výdaje CSV export
L_COST_CSVEXPORT_INTRO You can export your notes and cost entries. The downloaded file can be loaded into any common spreadsheet application. The format of the file is as follows: Můžete exportovat vaše poznámky a výdaje. Stažený soubor může být spuštěn v běžných sešitových aplikacích. Formát souboru je následující:
L_CSVFORMAT_DATE <b>Date</b>: Format DD.MM.YYYY (e.g., 23.02.2010) <b>datum</b>: formát DD.MM.RRRR ( např. 23.02.2010)
L_CSVFORMAT_KMPOSDIST <b>Odometer, trip</b>: Numeric without thousands separator <b>nájezd</b>: číslo bez děliče tisíců
L_CSVFORMAT_COSTTYPE <b>Type:</b>: <b>typ</b>:
L_CSVFORMAT_NOTE <b>Note</b>: Text <b>note</b>:text
L_COST_CSVEXPORT_CSVFILE Export note/cost entries export poznamka/výdaj
L_MESSAGE_HTML_TITLE Send message Pošli zprávu
L_MESSAGE_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumptio mpg, počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva
L_MESSAGE_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulačku počtu najetých kilometrů a databázi, určete spotřebu paliva vašeho vozidla a porovnejte ji s ostatními.

Loading…

User avatar radekzt

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Type:</b>:
<b>typ</b>:
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Type:</b>:
<b>typ</b>
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_CSVFORMAT_COSTTYPE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 478