Translation

L_APPS_HTML_TITLE
Smartphone Apps
28/150
Context English Czech State
L_SOCIALMEDIABOX_DEACTIVATE_LINK Disable Vypnout
L_HOME_SHORTDESCRIPTION <h3>Spritmonitor.de</h3><ul><li>helps you to calculate and track your fuel economy and vehicle-related costs</li><li>contains real-world MPG data of thousands of users</li><li>reminds you of important events such as car services</li><li>provides a dynamic icon that always shows your current MPG</li></ul>To use these and even more functions register a user account for free. <h3>Spritmonitor.de</h3><ul><li>vám pomůže vypočítat a sledovat spotřebu paliva a náklady související s vozidlem</li><li>obsahuje skutečná data spotřeb tisíců uživatelů</li><li>připomíná důležité události, jako jsou servisy</li><li>poskytuje dynamickou ikonu, která vždy zobrazuje aktuální spotřebu</li></ul>Chcete-li tyto a další funkce využívat, vytvořte si zdarma uživatelský účet.
L_HOME_FAQS <h3>Frequently asked questions:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">My car does not show up in the search results.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul> <h3>Často kladené otázky:</h3><ul><li><a href="/en/faq.html#search">Moje auto se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí.</a></li><li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Kde najdu ID svého vozidla?</a></li><li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Mohu také sledovat počet najetých kilometrů svého vozidla poháněného LPG nebo CNG?</a></li><li><a href="/en/faq.html#smartphone">Mohu používat Spritmonitor.de na svém chytrém telefonu?</a></li></ul>
L_HOME_STATS <h3>Database statistics:</h3> <h3>Databáze statistik:</h3>
L_NAVI_ARTICLES Articles Články
L_APPS_HTML_TITLE Smartphone Apps Aplikace pro chytré telefony
L_APPS_HTML_META_KEYWORDS Spritmonitor Smartphone Apps Android iOS iPhone iPad Description Tutorial HowTo Spritmonitor Smartphone Apps Android iOS iPhone iPad Popis Návod Jak na to
L_APPS_HTML_META_DESCRIPTION Description and Tutorial of the Spritmonitor apps for android and ios. Popis a návod na aplikaci Spritmonitor pro Android a ios.
L_NAVI_APPS Smartphone Apps Aplikace pro chytré telefony
L_APPS_TITLE Brief Tutorial for our Smartphone Apps Stručný návod pro naši aplikaci na chytrý telefon
L_APPS_INTRO Besides using the website, you can use Spritmonitor also on your Android or iOS Smartphone. The apps are available for free in the <a href="https://apps.apple.com/us/app/spritmonitor/id616137163?mt=8&uo=4" target="itunes_store">Apple App Store</a> and the <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp&hl=en" target="_blank">Google Play Store</a>. In the following you will find a brief description as well as tips for using our apps. Kromě používání webu můžete Spritmonitor používat také na svém chytrém telefonu Android nebo iOS. Aplikace jsou k dispozici zdarma na internetu<a href="https://apps.apple.com/us/app/spritmonitor/id616137163?mt=8&uo=4" target="itunes_store">Apple App Store</a> a <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp&hl=en" target="_blank">Google Play Store</a>. V následující části naleznete stručný popis a tipy pro používání našich aplikací.
Context English Czech State
L_APPS_ADD_FUELING <a name="add_fueling"></a><h1>Adding a new Fuel-up</h1>Adding a new fuel-up entry is done with the form depicted in figure 4. You have to enter at least the values for driven <i>distance</i> since the last fuel-up and the <i>fuel quantity</i>. If there is already a previous fuel-up the apps calculate automatically the driven distance after entering the current odometer value.
<br/><br/><center><img src="/pics/apps/tutorial/ios_new_fueling_en.png" width="250px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="/pics/apps/tutorial/android_new_fueling_en.png" width="250px"><br/>Figure 4: Fuel-up Entry Screen.</center><br/>
<a name="first_fueling"></a>If you want to enter a different fuel-up than full or partial (i.e., the very first fuel-up or an invalid entry), click on the triangle next to <i>Full Fueling</i>, as shown in figure 5, to reveal more options.<br/><br/><center><img src="/pics/apps/tutorial/ios_fueltype_en.png" width="250px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="/pics/apps/tutorial/android_fueltype_en.png" width="250px"><br/>Figure 5: Selecting more Fuel-up Options.</center><br/>

<div style="border-left: 5px orange solid; padding: 5px;"><strong>Tip: Unit Price or Total Price</strong><br/>When entering a new fuel-up entry you can chose if you want to enter the total price or the unit price. If you enter the unit price the apps calculate automically the total price of the fuel-up.<br/><br/><center><img src="/pics/apps/tutorial/ios_unitprice_en.png" width="250px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="/pics/apps/tutorial/android_unitprice_en.png" width="250px"></div>
L_APPS_ADD_REMINDER <a name="add_reminder"></a><h1>Adding a new Reminder</h1>A new reminder can be added with the form shown in figure 7. You can chose if you want to be reminded at a specific date or when reaching a certain odometer value. If you chose both, you will be reminded when the first of the two criteria is reached. <br/><br/><center><img src="/pics/apps/tutorial/ios_add_reminder_en.png" width="250px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="/pics/apps/tutorial/android_add_reminder_en.png" width="250px"><br/>Figure 7: Reminder Entry Screen.</center><br/>
L_APPS_FUELINGS <a name="fuelings"></a><h1>Fuel-up Overview</h1>The first screen of the detail view shows the list of fuel-up entries, as depicted in figure 2. For every fuel-up entry, the basic information, such as odometer, trip, quantity, and calculated consumption, are displayed. A green or red arrow indicates if the consumption is higher or lower than the overall average consumption of the vehicle. <br/><br/><center><img src="/pics/apps/tutorial/ios_fuelings_en.png" width="250px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="/pics/apps/tutorial/android_fuelings_en.png" width="250px"><br/>Figure 2: Fuel-up Overview.</center><br/>A new entry can be entered by clicking on the plus sign. You can delete an existing entry by <i>swiping from right to left</i> in the iOS app or click on the three vertical dots in the Android app (see figure 3).<br/><br/><center><img src="/pics/apps/tutorial/ios_delete_fueling_en.png" width="250px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="/pics/apps/tutorial/android_delete_fueling_en.png" width="250px"><br/>Figure 3: Deleting an Entry.</center><br/>To see more details of a specific entry or edit it, simply click on the corresponding row.
L_APPS_HTML_META_DESCRIPTION Description and Tutorial of the Spritmonitor apps for android and ios. Popis a návod na aplikaci Spritmonitor pro Android a ios.
L_APPS_HTML_META_KEYWORDS Spritmonitor Smartphone Apps Android iOS iPhone iPad Description Tutorial HowTo Spritmonitor Smartphone Apps Android iOS iPhone iPad Popis Návod Jak na to
L_APPS_HTML_TITLE Smartphone Apps Aplikace pro chytré telefony
L_APPS_INTRO Besides using the website, you can use Spritmonitor also on your Android or iOS Smartphone. The apps are available for free in the <a href="https://apps.apple.com/us/app/spritmonitor/id616137163?mt=8&uo=4" target="itunes_store">Apple App Store</a> and the <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp&hl=en" target="_blank">Google Play Store</a>. In the following you will find a brief description as well as tips for using our apps. Kromě používání webu můžete Spritmonitor používat také na svém chytrém telefonu Android nebo iOS. Aplikace jsou k dispozici zdarma na internetu<a href="https://apps.apple.com/us/app/spritmonitor/id616137163?mt=8&uo=4" target="itunes_store">Apple App Store</a> a <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp&hl=en" target="_blank">Google Play Store</a>. V následující části naleznete stručný popis a tipy pro používání našich aplikací.
L_APPS_QUICK_LINKS <li><a href="/en/smartphone_apps.html#vehicles">Vehicle Overview</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#fuelings">Fuel-Up Overview</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_fueling">Adding a new Fuel-Up</a></li>
<ul style="padding-left: 20px"><li><a href="/en/smartphone_apps.html#first_fueling">Adding the First Fuel-Up</a></li></ul>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_expense">Adding a new Expense</a></li>
<li><a href="/en/smartphone_apps.html#add_reminder">Adding a new Reminder</a></li>
L_APPS_QUICK_LINKS_TITLE Quick-Links Rychlé odkazy
L_APPS_TITLE Brief Tutorial for our Smartphone Apps Stručný návod pro naši aplikaci na chytrý telefon
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Aplikace pro chytré telefony
The following string has different context, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Aplikace pro chytré telefony

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Smartphone Apps
Aplikace pro chytré telefony
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_APPS_HTML_TITLE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 871