Translation

L_NAVI_FUELING_CSVEXPORT
Fuelings CSV export
20/190
Context English Czech State
L_NAVI_EDIT_FUELING Edit fueling entry Upravit tankování
L_FUELING_EDIT_TITLE Edit fueling entry Upravit tankování
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_TITLE Fuelings CSV export Export tankování CSV
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_META_KEYWORDS export, fueling data, csv file export, data tankování, csv soubor
L_FUELING_CSVEXPORT_HTML_META_DESCRIPTION Export your fueling data from Spritmonitor.de to a CSV file. Exportujte svá data o tankování ze Spritmonitor.de do CSV souboru.
L_NAVI_FUELING_CSVEXPORT Fuelings CSV export Export tankování CSV
L_FUELING_CSVEXPORT_TITLE Fuelings CSV export Export tankování CSV
L_FUELING_CSVEXPORT_INTRO You can export the fueling entries of your vehicle. The downloaded file can be loaded into any common spreadsheet application. The format of the file is as follows: Můžete exportovat tankování svého vozidla. Stažený soubor lze načíst do jakékoli běžné tabulkové aplikace. Formát souboru je následující:
L_CSVFORMAT_KMPOSDISTQUANTCOST <b>Odometer, distance, quantity, total price</b>: Numeric without thousands separator <b>Celkový nájezd, vzdálenost, množství, celková cena</b>: Číselný bez oddělovače tisíců
L_CSVFORMAT_CURRENCY <b>Currency</b>: Standard abbreviation (e.g., EUR, USD) <b>měna</b>: Standardní zkratka (např. EUR, USD)
L_CSVFORMAT_FUELINGTYPE <b>Fueling type</b>: 0=invalid fueling, 1=full fueling, 2=partial fueling, 3=first fueling <b>Typ tankování</b>: 0=neplatné tankování, 1= tankování do plné, 2=částečné tankování, 3=první tankování
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Export tankování CSV
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Export tankování CSV
Translated Spritmonitor/Website Export tankování CSV

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Fuelings CSV export
Export tankování CSV
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_NAVI_FUELING_CSVEXPORT
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 769