Translation

L_CHANGEPASSWORD_HTML_TITLE
Change password
12/150
Context English Czech State
L_NAVI_CHANGEUSERNAME Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_TITLE Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_INTRO Here, you can change your username. Please note, that a name change is only allowed, if your sign up date at Spritmonitor.de and any previous name changes are more than 3 months in the past. Zde si můžete změnit své uživatelské jméno. Mějte prosím na paměti, že změna jména je povolena pouze v případě, že vaše datum registrace na Spritmonitor.de a jakékoli předchozí změny jména jsou v minulosti delší než 3 měsíce.
L_CHANGEUSERNAME_OLDUSERNAME Current username: Současné uživatelské jméno:
L_CHANGEUSERNAME_NOTALLOWED Sorry, you cannot change your username because either your sign up for Spritmonitor.de or your last username change was less than 3 months ago. Litujeme, nemůžete změnit své uživatelské jméno, protože vaše registrace na Spritmonitor.de nebo vaše poslední změna uživatelského jména byla před méně než 3 měsíci.
L_CHANGEPASSWORD_HTML_TITLE Change password Změnit heslo
L_CHANGEPASSWORD_HTML_META_KEYWORDS Change password Změnit heslo
L_CHANGEPASSWORD_HTML_META_DESCRIPTION Change your login password. Změna vašeho přihlašovacího hesla.
L_NAVI_CHANGEPASSWORD Change password Změna hesla
L_CHANGEPASSWORD_SUCCESS_TITLE Password change complete Změna hesla dokončena
L_CHANGEPASSWORD_SUCCESS_INTRO Your password has been successfully changed. Vaše heslo bylo úspěšně změněno.
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Změnit heslo
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Změnit heslo
Translated Spritmonitor/Website Změna hesla
Translated Spritmonitor/Website Změnit heslo
Translated Spritmonitor/Website Změnit heslo
Translated Spritmonitor/Website Změnit heslo

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Change password
Změnit heslo
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_CHANGEPASSWORD_HTML_TITLE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 605