Translation

L_EVALUATIONS_INTRO
In the following you find the evaluations we performed based on the Spritmonitor.de database.
96/930
Context English Czech State
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_TITLE_DIESEL Power vs. mileage of diesel vehicles Výkon vs. dojezd u dieslových vozů
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_TITLE_GASOLINE Power vs. mileage of gasoline vehicles Výkon vs. dojezd u benzinových vozů
L_EVALUATIONS__HTML_META_DESCRIPTION L_EVALUATIONS__HTML_META_DESCRIPTION
L_EVALUATIONS__HTML_META_KEYWORDS Spritmonitor.de evaluations, fuel prices, consumption values, most fuel efficient cars Vyhodnocení Spritmonitor.de, ceny pohonných hmot, hodnoty spotřeby, nejúspornější auta
L_EVALUATIONS__HTML_TITLE Evaluations Hodnocení
L_EVALUATIONS_INTRO In the following you find the evaluations we performed based on the Spritmonitor.de database. V následujícím textu najdete hodnocení, která jsme provedli na základě databáze Spritmonitor.de.
L_EVALUATIONS_TITLE Evaluations Hodnocení
L_EVALUATION_SUMMARY_FUELPRICE_INTRO Fuelprices change almost hourly. Have a look at our illustration of the ups (often) and downs (not so often). Cena paliva se mění skoro každou hodinu. Podívejte se na naši ilustraci zvýšení (často) a snížení (ne tak často).
L_EVALUATION_SUMMARY_FUELPRICE_TITLE Fuel price trajectories Trajektorie cen paliva
L_EVALUATION_SUMMARY_POWERVSMILEAGE_INTRO More power usually means lower MPG, that's no secret. But how exactly do these factors interact? Watch our illustration to find out. Větší výkon obvykle znamená větší spotřebu, to není tajemství. Ale jak přesně se tyto faktory ovlivňují? Podívejte se na naši ilustraci.

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

In the following you find the evaluations we performed based on the Spritmonitor.de database.
V následujícím textu najdete hodnocení, která jsme provedli na základě databáze Spritmonitor.de.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_EVALUATIONS_INTRO
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 798