Translation

L_LOSTPASSWORD_MAIL_INTRO
Hello,

you habe requested a new password. If you click on the link below, a new password will be generated and sent to you. If you did not request this mail, please ignore it as the link will expire in 24 hours.
202/2120
Context English Czech State
L_EVALUATION_SUMMARY_FUELPRICE_INTRO Fuelprices change almost hourly. Have a look at our illustration of the ups (often) and downs (not so often). Cena paliva se mění skoro každou hodinu. Podívejte se na naši ilustraci zvýšení (často) a snížení (ne tak často).
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_TITLE_DIESEL Power vs. mileage of diesel vehicles Výkon vs. dojezd u dieslových vozů
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_TITLE_GASOLINE Power vs. mileage of gasoline vehicles Výkon vs. dojezd u benzinových vozů
L_EVALUATION_FUELPRICE_RANGES 15 years, 10 years, 5 years, 2 years, 1 year, half-year, quarter 15 let, 10 let, 5 let, 2 roky, 1 rok, půl roku, čtvrtletí
L_LOGIN_AUTH_FAILED Authentication failed. Please check your account data. Ověření selhalo. Prosím zkontrolujte si údaje.
L_LOSTPASSWORD_MAIL_INTRO Hello,

you habe requested a new password. If you click on the link below, a new password will be generated and sent to you. If you did not request this mail, please ignore it as the link will expire in 24 hours.
Dobrý den,

vyžádali jste si změnu hesla. Pokud kliknete na odkaz níže, bude vám vytvořeno a odesláno nové heslo. Pokud jste si tento email nevyžádali, nic nedělejte. Platnost odkazu vyprší za 24 hodin.
L_LOSTPASSWORD_MAIL_LOGINNAME Username Uživatelské jméno
L_LOSTPASSWORD_MAIL_RESETLINK Reset-Link Obnovení
L_LOSTPASSWORD_MAIL_FOOT Have fun with Spritmonitor.de,
Team-Spritmonitor.de
Užijte si Spritmonitor.de,
tým Spritmonitor.de
L_LOSTPASSWORD_MAIL_SUBJECT Account information Informace o účtu
L_ACTIVATEEMAIL_WRONG_KEY Wrong key. Špatný klíč.
Context English Czech State
L_LOSTPASSWORD_HTML_META_DESCRIPTION You account info will be sent to you Informace o vašem účtu vám budou zaslány
L_LOSTPASSWORD_HTML_META_KEYWORDS password resend request žádost o opětovné zaslání hesla
L_LOSTPASSWORD_HTML_TITLE Lost password recovery Obnovení ztraceného hesla
L_LOSTPASSWORD_INTRO If you have forgotten your username or password, you can request to have your account information emailed to you. Pokud jste zapomněli své uživatelské jméno nebo heslo, můžete požádat o zaslání informací o účtu e-mailem.
L_LOSTPASSWORD_MAIL_FOOT Have fun with Spritmonitor.de,
Team-Spritmonitor.de
Užijte si Spritmonitor.de,
tým Spritmonitor.de
L_LOSTPASSWORD_MAIL_INTRO Hello,

you habe requested a new password. If you click on the link below, a new password will be generated and sent to you. If you did not request this mail, please ignore it as the link will expire in 24 hours.
Dobrý den,

vyžádali jste si změnu hesla. Pokud kliknete na odkaz níže, bude vám vytvořeno a odesláno nové heslo. Pokud jste si tento email nevyžádali, nic nedělejte. Platnost odkazu vyprší za 24 hodin.
L_LOSTPASSWORD_MAIL_LOGINNAME Username Uživatelské jméno
L_LOSTPASSWORD_MAIL_RESETLINK Reset-Link Obnovení
L_LOSTPASSWORD_MAIL_SUBJECT Account information Informace o účtu
L_LOSTPASSWORD_SUCCESS_INTRO If you do not receive the mail within the next minutes please make sure that you entered the correct email address and also checked your spam folder. <br/><br/><strong>Attention Gmail-Users!</strong> If also the spam folder does not contain the recovery mail, please search your Gmail mailbox with the following command:</br><pre>in:anywhere spritmonitor</pre> Pokud e-mail neobdržíte v příštích minutách, ujistěte se, že jste zadali správnou e-mailovou adresu a také zkontrolovali složku se spamem. <br/> <br/> <strong> Pozor uživatelé Gmailu! </strong> Pokud složka nevyžádané pošty neobsahuje zprávu pro obnovení, vyhledejte ve své poštovní schránce Gmail následující příkaz: </br> <pre> in:anywhere spritmonitor </pre>

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Hello,

you habe requested a new password. If you click on the link below, a new password will be generated and sent to you. If you did not request this mail, please ignore it as the link will expire in 24 hours.
Dobrý den,

vyžádali jste si změnu hesla. Pokud kliknete na odkaz níže, bude vám vytvořeno a odesláno nové heslo. Pokud jste si tento email nevyžádali, nic nedělejte. Platnost odkazu vyprší za 24 hodin.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_LOSTPASSWORD_MAIL_INTRO
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 266