Translation

L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_TITLE
The most power efficient electric vehicles
34/420
Context English Czech State
L_EVALUATION_TOPMODELS_FOOT If you are interested in consumption values of other models <a href="/en/search.html">search our database</a>. Pokud vás zajímají hodnoty spotřeby jiných modelů,<a href="/en/search.html">prohledejte naši databázi</a>.
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_TITLE The most power efficient electric vehicles Nejefektivnější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_META_KEYWORDS most power efficient electric cars and vehicles, lowest MPG, most economic electric cars nejefektivnější elektrická vozidla, nejnižší spotřeba, nejekonomičtější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_META_DESCRIPTION Most power efficient electric vehicles of Spritmonitor.de Nejefektivnější elektrická vozidla na Spritmonitor.de
L_NAVI_EVALUATION_TOPEVEHICLES Most economic electric vehicles Nejekonomičtější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_TITLE The most power efficient electric vehicles Nejefektivnější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_INTRO This list shows the most power efficient electric vehicles. The ranking is based on the entries in our database. Please note that only representative entries are considered. The number of vehicles used to calculate the average power consumption is given in parentheses. Tento seznam zobrazuje nejefektivnější elektrická vozidla. Pořadí je založeno na položkách v naší databázi. Upozorňujeme, že jsou brány v úvahu pouze reprezentativní záznamy. Počet vozidel použitých pro výpočet průměrné spotřeby energie je uveden v závorkách.
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_MODEL Model Model
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_CONSUMPTION kWh/100km kWh/100km
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_FOOT If you are interested in consumption values of other models <a href="/en/search.html">search our database</a>. Pokud vás zajímají hodnoty spotřeby jiných modelů,<a href="/en/search.html">prohledejte naši databázi</a>.
L_EVALUATION_TOPCO2MODELS_HTML_TITLE The most CO2 efficient cars Auta s nejnižší produkcí CO2
Context English Czech State
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_META_DESCRIPTION Most power efficient electric vehicles of Spritmonitor.de Nejefektivnější elektrická vozidla na Spritmonitor.de
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_META_KEYWORDS most power efficient electric cars and vehicles, lowest MPG, most economic electric cars nejefektivnější elektrická vozidla, nejnižší spotřeba, nejekonomičtější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_TITLE The most power efficient electric vehicles Nejefektivnější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_INTRO This list shows the most power efficient electric vehicles. The ranking is based on the entries in our database. Please note that only representative entries are considered. The number of vehicles used to calculate the average power consumption is given in parentheses. Tento seznam zobrazuje nejefektivnější elektrická vozidla. Pořadí je založeno na položkách v naší databázi. Upozorňujeme, že jsou brány v úvahu pouze reprezentativní záznamy. Počet vozidel použitých pro výpočet průměrné spotřeby energie je uveden v závorkách.
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_MODEL Model Model
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_TITLE The most power efficient electric vehicles Nejefektivnější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPMODELS_CONSUMPTION l/100km l/100km
L_EVALUATION_TOPMODELS_FOOT If you are interested in consumption values of other models <a href="/en/search.html">search our database</a>. Pokud vás zajímají hodnoty spotřeby jiných modelů,<a href="/en/search.html">prohledejte naši databázi</a>.
L_EVALUATION_TOPMODELS_HTML_META_DESCRIPTION Top 50 most fuel efficient vehicles of Spritmonitor.de 50 nejvíce palivově efektivních vozidel na Spritmonitor.de
L_EVALUATION_TOPMODELS_HTML_META_KEYWORDS most fuel efficient cars, lowest MPG, most economic cars palivově nejefektivnější vozidla, nejnižší spotřeba, nejekonomičtější vozidla
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Nejefektivnější elektrická vozidla
The following string has different context, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Nejefektivnější elektrická vozidla

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The most power efficient electric vehicles
Nejefektivnější elektrická vozidla
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_TITLE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 828