Translation

L_MAIL_IMPRINT
--
Spritmonitor.de is a service provided by Fisch und Fischl GmbH
Postal Address: Schmiding 1, 94136 Thyrnau
County Court of Passau, HRB 7369
CEO: Dr. Dominik Fisch, Thomas Fischl
196/1790
Context English Czech State
L_REMINDERMAIL_INTRO This is an automatically generated reminder mail from Spritmonitor.de.
Reminders can be edited and deleted in your account at http://www.spritmonitor.de
Toto je automaticky vytvořený připomínací email od Spritmonitor.de.
Připomínače mohou být upraveny a smazány ve vašem účtu na http://www.spritmonitor.de
L_REMINDERMAIL_DATE Due date: Datum připomenutí:
L_REMINDERMAIL_USER Username Uživatelské jméno
L_REMINDERMAIL_VEHICLE Vehicle: Vozidlo:
L_REMINDERMAIL_NOTE Note: Poznámka:
L_MAIL_IMPRINT --
Spritmonitor.de is a service provided by Fisch und Fischl GmbH
Postal Address: Schmiding 1, 94136 Thyrnau
County Court of Passau, HRB 7369
CEO: Dr. Dominik Fisch, Thomas Fischl
--
Spritmonitor.de je služba poskytována společností Fisch und Fischl GmbH
Poštovní adresa: Schmiding 1, 94136 Thyrnau
Registrováno u soudu v Passau, HRB 7369
CEO: Dr. Dominik Fisch, Thomas Fischl
L_REMINDERNOTIFICATION_REMINDER_DUE Due reminder for upomínka
L_EVALUATION_SUMMARY_TOPMODELS_TITLE The most economic cars Nejúspornější auta
L_EVALUATION_SUMMARY_TOPMODELS_INTRO "3-liter-car", "The most economical of its class" - that's how manufacturers promote their vehicles. If you are interested in buying a fuel efficient car, browse our top 50 list of cars that are not only on paper economic. "třílitrové vozidlo","nejúspornější ve své třídě" - tak výrobci propagují svá vozidla. Pokud máte zájem koupit úsporné vozidlo, prohlídněte si náš seznam 50 aut která nejsou úsporná jen na papíře.
L_EVALUATION_SUMMARY_TOPMOTORCYCLEMODELS_TITLE The most economic motorcycles Nejúspornější motocykly
L_EVALUATION_SUMMARY_TOPMOTORCYCLEMODELS_INTRO Motorcycles can be both, fun and economic. If you are interested in buying a fuel efficient motorcycle, browse our top 50 list of motorcycles that are not only on paper economic. Motocykly můžou být zábavné a úsporné zároveň. Pokud máte zájem koupit si úspornou motorku, prohlídněte si náš seznam 50 motocyklů které jsou úsporné nejen na papíře.
Context English Czech State
L_LOSTPASSWORD_SUCCESS_INTRO If you do not receive the mail within the next minutes please make sure that you entered the correct email address and also checked your spam folder. <br/><br/><strong>Attention Gmail-Users!</strong> If also the spam folder does not contain the recovery mail, please search your Gmail mailbox with the following command:</br><pre>in:anywhere spritmonitor</pre> Pokud e-mail neobdržíte v příštích minutách, ujistěte se, že jste zadali správnou e-mailovou adresu a také zkontrolovali složku se spamem. <br/> <br/> <strong> Pozor uživatelé Gmailu! </strong> Pokud složka nevyžádané pošty neobsahuje zprávu pro obnovení, vyhledejte ve své poštovní schránce Gmail následující příkaz: </br> <pre> in:anywhere spritmonitor </pre>
L_LOSTPASSWORD_SUCCESS_TITLE The mail containing your account information has been sent! Zpráva obsahující informace o vašem účtu byla odeslána!
L_LOSTPASSWORD_TITLE Lost password recovery Obnova zapomenutého hesla
L_LOSTPASSWORD_TOKEN Activation code Aktivační kód
L_M_ADDFUELING_TITLE Add fueling Přidat tankování
L_MAIL_IMPRINT --
Spritmonitor.de is a service provided by Fisch und Fischl GmbH
Postal Address: Schmiding 1, 94136 Thyrnau
County Court of Passau, HRB 7369
CEO: Dr. Dominik Fisch, Thomas Fischl
--
Spritmonitor.de je služba poskytována společností Fisch und Fischl GmbH
Poštovní adresa: Schmiding 1, 94136 Thyrnau
Registrováno u soudu v Passau, HRB 7369
CEO: Dr. Dominik Fisch, Thomas Fischl
L_M_EDITFUELING_TITLE Edit fueling Upravit tankování
L_MESSAGE_BODY Message Zpráva
L_MESSAGE_BUTTON Send Odeslat
L_MESSAGE_CAPTCHA Security code Bezpečnostní kód

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

--
Spritmonitor.de is a service provided by Fisch und Fischl GmbH
Postal Address: Schmiding 1, 94136 Thyrnau
County Court of Passau, HRB 7369
CEO: Dr. Dominik Fisch, Thomas Fischl
--
Spritmonitor.de je služba poskytována společností Fisch und Fischl GmbH
Poštovní adresa: Schmiding 1, 94136 Thyrnau
Registrováno u soudu v Passau, HRB 7369
CEO: Dr. Dominik Fisch, Thomas Fischl
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_MAIL_IMPRINT
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 248