Translation

L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_KEYWORDS
change, username, profilename, loginname
61/400
Context English Czech State
L_REGISTER_SUCCESS_INTRO Your account was created!<br/> In a few minutes you will receive an email, which contains the password for your account.<br/><br/><strong>Please note:</strong> If your account data did not arrive after a few minutes, please check your spam folder as some providers (e.g., Hotmail) falsely filter our mails as spam.<br/><br/>As soon as you've received the data, you will be able to <a href="en/login.html">log in</a>. Váš účet byl vytvořen!<br/>Za několik minut obdržíte e-mail, který bude obsahovat heslo pro váš účet. <br/> <br/> <strong> Upozornění: </strong> Pokud údaje o vašem účtu nepřijdou do několika minut, zkontrolujte složku se spamem, protože někteří poskytovatelé (např. Hotmail) nesprávně filtrují naše e-maily jako spam.<br/> <br/>Jakmile obdržíte data, budete se moci <a href="en/login.html">přihlásit</a>.
L_CHANGEEMAIL_TITLE Change email address Změnit emailovou adresu
L_CHANGEEMAIL_INTRO Here, you can change your email address. Zde si můžete změnit svou emailovou adresu.
L_CHANGEEMAIL_CURRENTMAIL Current email address Současná emailová adresa
L_CHANGEUSERNAME_HTML_TITLE Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_KEYWORDS change, username, profilename, loginname změna, uživatelské jméno, profilové jméno, přihlašovací jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_DESCRIPTION Here you can change your username for Spritmonitor.de Zde si můžete změnit uživatelské jméno na Spritmonitor.de
L_NAVI_CHANGEUSERNAME Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_TITLE Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_INTRO Here, you can change your username. Please note, that a name change is only allowed, if your sign up date at Spritmonitor.de and any previous name changes are more than 3 months in the past. Zde si můžete změnit své uživatelské jméno. Mějte prosím na paměti, že změna jména je povolena pouze v případě, že vaše datum registrace na Spritmonitor.de a jakékoli předchozí změny jména jsou v minulosti delší než 3 měsíce.
L_CHANGEUSERNAME_OLDUSERNAME Current username: Současné uživatelské jméno:
Context English Czech State
L_CHANGEPASSWORD_SUCCESS_TITLE Password change complete Změna hesla dokončena
L_CHANGEPASSWORD_TITLE Change password Změnit heslo
L_CHANGEPASSWORD_WRONG_OLD Wrong password. Špatné heslo.
L_CHANGEUSERNAME_BUTTON Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_DESCRIPTION Here you can change your username for Spritmonitor.de Zde si můžete změnit uživatelské jméno na Spritmonitor.de
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_KEYWORDS change, username, profilename, loginname změna, uživatelské jméno, profilové jméno, přihlašovací jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_TITLE Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_INTRO Here, you can change your username. Please note, that a name change is only allowed, if your sign up date at Spritmonitor.de and any previous name changes are more than 3 months in the past. Zde si můžete změnit své uživatelské jméno. Mějte prosím na paměti, že změna jména je povolena pouze v případě, že vaše datum registrace na Spritmonitor.de a jakékoli předchozí změny jména jsou v minulosti delší než 3 měsíce.
L_CHANGEUSERNAME_NEWNAME New username: Nové uživatelské jméno:
L_CHANGEUSERNAME_NOTALLOWED Sorry, you cannot change your username because either your sign up for Spritmonitor.de or your last username change was less than 3 months ago. Litujeme, nemůžete změnit své uživatelské jméno, protože vaše registrace na Spritmonitor.de nebo vaše poslední změna uživatelského jména byla před méně než 3 měsíci.

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

change, username, profilename, loginname
změna, uživatelské jméno, profilové jméno, přihlašovací jméno
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_KEYWORDS
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 598