Translation

L_SEARCH_HTML_TITLE
Advanced search
17/150
Context English Czech State
L_SEARCH_USER_HTML_META_DESCRIPTION Search usernames on Spritmonitor.de Hledat uživatele na Spritmonitor.de
L_NAVI_SEARCH_USER Search users Hledat uživatele
L_SEARCH_USER Search users Hledat uživatele
L_SEARCH_USER_FOUND users found uživatel nalezen
L_SEARCH_USER_COUNT Registered vehicles Zaregistrovaná vozidla
L_SEARCH_HTML_TITLE Advanced search Pokročilé hledání
L_SEARCH_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption mpg, počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva
L_SEARCH_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulačku najetých kilometrů a databázi, určete spotřebu paliva vašeho vozidla a porovnejte ji s ostatními.
L_SEARCH_VEHICLE Search vehicles Hledat vozidla
L_SEARCH_HINTS <b>Hint</b>:<br/><br/>You can search the Spritmonitor.de database and filter the results by various criteria, such as only vehicles with a minimum driven distance or only vehicles that were refueled within the last month. <b>Nápověda</b>:<br/> <br/>Můžete prohledávat databázi Spritmonitor.de a filtrovat výsledky podle různých kritérií, jako jsou pouze vozidla s minimální ujetou vzdáleností nebo pouze vozidla, která byla doplněna v rámci minulého měsíce.
L_VIEW_HTML_META_KEYWORDS gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption počet najetých kilometrů, kalkulačka najetých kilometrů, spotřeba paliva, počet najetých kilometrů, spotřeba, spotřeba paliva

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Advanced search
Pokročilé hledání
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_SEARCH_HTML_TITLE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 628