Translation

L_NAVI_EVALUATION_TOPEVEHICLES
Most economic electric vehicles
35/310
Context English Czech State
L_EVALUATION_TOPMODELS_MODEL_GASOLINE Model (Gasoline) Model (Benzín)
L_EVALUATION_TOPMODELS_FOOT If you are interested in consumption values of other models <a href="/en/search.html">search our database</a>. Pokud vás zajímají hodnoty spotřeby jiných modelů,<a href="/en/search.html">prohledejte naši databázi</a>.
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_TITLE The most power efficient electric vehicles Nejefektivnější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_META_KEYWORDS most power efficient electric cars and vehicles, lowest MPG, most economic electric cars nejefektivnější elektrická vozidla, nejnižší spotřeba, nejekonomičtější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_HTML_META_DESCRIPTION Most power efficient electric vehicles of Spritmonitor.de Nejefektivnější elektrická vozidla na Spritmonitor.de
L_NAVI_EVALUATION_TOPEVEHICLES Most economic electric vehicles Nejekonomičtější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_TITLE The most power efficient electric vehicles Nejefektivnější elektrická vozidla
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_INTRO This list shows the most power efficient electric vehicles. The ranking is based on the entries in our database. Please note that only representative entries are considered. The number of vehicles used to calculate the average power consumption is given in parentheses. Tento seznam zobrazuje nejefektivnější elektrická vozidla. Pořadí je založeno na položkách v naší databázi. Upozorňujeme, že jsou brány v úvahu pouze reprezentativní záznamy. Počet vozidel použitých pro výpočet průměrné spotřeby energie je uveden v závorkách.
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_MODEL Model Model
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_CONSUMPTION kWh/100km kWh/100km
L_EVALUATION_TOPEVEHICLES_FOOT If you are interested in consumption values of other models <a href="/en/search.html">search our database</a>. Pokud vás zajímají hodnoty spotřeby jiných modelů,<a href="/en/search.html">prohledejte naši databázi</a>.

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Most economic electric vehicles
Nejekonomičtější elektrická vozidla
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_NAVI_EVALUATION_TOPEVEHICLES
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 827