Translation

L_REGISTER_SUCCESS_INTRO
Your account was created!<br/> In a few minutes you will receive an email, which contains the password for your account.<br/><br/><strong>Please note:</strong> If your account data did not arrive after a few minutes, please check your spam folder as some providers (e.g., Hotmail) falsely filter our mails as spam.<br/><br/>As soon as you've received the data, you will be able to <a href="en/login.html">log in</a>.
405/4160
Context English Czech State
L_THIRDPARTYLOGIN_INTRO Here you can sign in to Spritmonitor.de with your Apple-ID or with your Google account. Zde se můžete přihlásit do Spritmonitor.de pomocí svého Apple-ID nebo pomocí svého účtu Google.
L_THIRDPARTYLOGIN_APPLE Sign in with Apple Přihlásit pomocí Apple
L_THIRDPARTYLOGIN_GOOGLE Sign in with Google Přihlásit pomocí Google
L_THIRDPARTYLOGIN_FOOTER By signing up you agree to our <a href="/en/imprint.html#termsofuse">Terms & Conditions</a> and <a href="/en/privacy.html">Privacy Policy</a>. Registrací souhlasíte s našimi <a href="/en/imprint.html#termsofuse">Smluvními podmínkami</a> a <a href="/en/privacy.html">Zásadami ochrany osobních údajů</a>.
L_REGISTER_SUCCESS_TITLE Account created Účet vytvořen
L_REGISTER_SUCCESS_INTRO Your account was created!<br/> In a few minutes you will receive an email, which contains the password for your account.<br/><br/><strong>Please note:</strong> If your account data did not arrive after a few minutes, please check your spam folder as some providers (e.g., Hotmail) falsely filter our mails as spam.<br/><br/>As soon as you've received the data, you will be able to <a href="en/login.html">log in</a>. Váš účet byl vytvořen!<br/>Za několik minut obdržíte e-mail, který bude obsahovat heslo pro váš účet. <br/> <br/> <strong> Upozornění: </strong> Pokud údaje o vašem účtu nepřijdou do několika minut, zkontrolujte složku se spamem, protože někteří poskytovatelé (např. Hotmail) nesprávně filtrují naše e-maily jako spam.<br/> <br/>Jakmile obdržíte data, budete se moci <a href="en/login.html">přihlásit</a>.
L_CHANGEEMAIL_TITLE Change email address Změnit emailovou adresu
L_CHANGEEMAIL_INTRO Here, you can change your email address. Zde si můžete změnit svou emailovou adresu.
L_CHANGEEMAIL_CURRENTMAIL Current email address Současná emailová adresa
L_CHANGEUSERNAME_HTML_TITLE Change username Změnit uživatelské jméno
L_CHANGEUSERNAME_HTML_META_KEYWORDS change, username, profilename, loginname změna, uživatelské jméno, profilové jméno, přihlašovací jméno
Context English Czech State
L_REGISTER_HTML_META_DESCRIPTION Here you can register for free to Spritmonitor.de Zde se můžete zdarma zaregistrovat na Spritmonitor.de
L_REGISTER_HTML_META_KEYWORDS register, free registration registrace, registrace zdarma
L_REGISTER_HTML_TITLE Register on Spritmonitor.de Registrovat na Spritmonitor.de
L_REGISTER_INTRO Here you can register for free. Just enter your desired username and a valid email address. The automatically generated password will be sent to this address. After the first login you'll be able to change the password. Zde se můžete zdarma zaregistrovat. Stačí zadat požadované uživatelské jméno a platnou e-mailovou adresu. Na tuto adresu bude zasláno automaticky vygenerované heslo. Po prvním přihlášení budete moci heslo změnit.
L_REGISTER_RE_EMAIL Email (repeat) Email (zopakovat)
L_REGISTER_SUCCESS_INTRO Your account was created!<br/> In a few minutes you will receive an email, which contains the password for your account.<br/><br/><strong>Please note:</strong> If your account data did not arrive after a few minutes, please check your spam folder as some providers (e.g., Hotmail) falsely filter our mails as spam.<br/><br/>As soon as you've received the data, you will be able to <a href="en/login.html">log in</a>. Váš účet byl vytvořen!<br/>Za několik minut obdržíte e-mail, který bude obsahovat heslo pro váš účet. <br/> <br/> <strong> Upozornění: </strong> Pokud údaje o vašem účtu nepřijdou do několika minut, zkontrolujte složku se spamem, protože někteří poskytovatelé (např. Hotmail) nesprávně filtrují naše e-maily jako spam.<br/> <br/>Jakmile obdržíte data, budete se moci <a href="en/login.html">přihlásit</a>.
L_REGISTER_SUCCESS_TITLE Account created Účet vytvořen
L_REGISTER_TERMSOFUSE Terms of use Podmínky užívání
L_REGISTER_TITLE Register Zaregistrovat
L_REGISTER_USERNAME Username Uživatelské jméno

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Your account was created!<br/> In a few minutes you will receive an email, which contains the password for your account.<br/><br/><strong>Please note:</strong> If your account data did not arrive after a few minutes, please check your spam folder as some providers (e.g., Hotmail) falsely filter our mails as spam.<br/><br/>As soon as you've received the data, you will be able to <a href="en/login.html">log in</a>.
Váš účet byl vytvořen!<br/>Za několik minut obdržíte e-mail, který bude obsahovat heslo pro váš účet. <br/> <br/> <strong> Upozornění: </strong> Pokud údaje o vašem účtu nepřijdou do několika minut, zkontrolujte složku se spamem, protože někteří poskytovatelé (např. Hotmail) nesprávně filtrují naše e-maily jako spam.<br/> <br/>Jakmile obdržíte data, budete se moci <a href="en/login.html">přihlásit</a>.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_REGISTER_SUCCESS_INTRO
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 593