Translation

L_REGISTER_TITLE
Register
13/100
Context English Czech State
L_REGISTER_INTRO Here you can register for free. Just enter your desired username and a valid email address. The automatically generated password will be sent to this address. After the first login you'll be able to change the password. Zde se můžete zdarma zaregistrovat. Stačí zadat požadované uživatelské jméno a platnou e-mailovou adresu. Na tuto adresu bude zasláno automaticky vygenerované heslo. Po prvním přihlášení budete moci heslo změnit.
L_REGISTER_RE_EMAIL Email (repeat) Email (zopakovat)
L_REGISTER_SUCCESS_INTRO Your account was created!<br/> In a few minutes you will receive an email, which contains the password for your account.<br/><br/><strong>Please note:</strong> If your account data did not arrive after a few minutes, please check your spam folder as some providers (e.g., Hotmail) falsely filter our mails as spam.<br/><br/>As soon as you've received the data, you will be able to <a href="en/login.html">log in</a>. Váš účet byl vytvořen!<br/>Za několik minut obdržíte e-mail, který bude obsahovat heslo pro váš účet. <br/> <br/> <strong> Upozornění: </strong> Pokud údaje o vašem účtu nepřijdou do několika minut, zkontrolujte složku se spamem, protože někteří poskytovatelé (např. Hotmail) nesprávně filtrují naše e-maily jako spam.<br/> <br/>Jakmile obdržíte data, budete se moci <a href="en/login.html">přihlásit</a>.
L_REGISTER_SUCCESS_TITLE Account created Účet vytvořen
L_REGISTER_TERMSOFUSE Terms of use Podmínky užívání
L_REGISTER_TITLE Register Zaregistrovat
L_REGISTER_USERNAME Username Uživatelské jméno
L_REMINDER_ADD Add reminder Přidej upomínku
L_REMINDER_ADD_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Používejte Spritmonitor.de, online databáze a kalkulátor spotřeb, pro zjištění spotřeby vašeho vozidla a pro porovnání s ostatními.
L_REMINDER_ADD_HTML_META_KEYWORDS mpg, gas mileage, mileage calculator, fuel consumption, mileage, consumption, fuel consumption l/100km, spotřeba, spotřeba paliva, výpočet spotřeby
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Zaregistrovat
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Registrovat
Translated Spritmonitor/Website Registrovat
Translated Spritmonitor/Website Zaregistrovat
Translated Spritmonitor/Android App Registrovat

Change compared to this translation:

ZarRegistrovat

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Register
Zaregistrovat
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_REGISTER_TITLE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 527