Translation

L_HOME_STATS_INFO_SUN
All users together traveled <b>%value% times to the sun and back</b>.
80/690
Context English Czech State
L_HOME_SEARCH_TITLE Does your mileage vary? Liší se počet najetých kilometrů?
L_HOME_SHORTDESCRIPTION <h3>Spritmonitor.de</h3><ul><li>helps you to calculate and track your fuel economy and vehicle-related costs</li><li>contains real-world MPG data of thousands of users</li><li>reminds you of important events such as car services</li><li>provides a dynamic icon that always shows your current MPG</li></ul>To use these and even more functions register a user account for free. <h3>Spritmonitor.de</h3><ul><li>vám pomůže vypočítat a sledovat spotřebu paliva a náklady související s vozidlem</li><li>obsahuje skutečná data spotřeb tisíců uživatelů</li><li>připomíná důležité události, jako jsou servisy</li><li>poskytuje dynamickou ikonu, která vždy zobrazuje aktuální spotřebu</li></ul>Chcete-li tyto a další funkce využívat, vytvořte si zdarma uživatelský účet.
L_HOME_STATS <h3>Database statistics:</h3> <h3>Databáze statistik:</h3>
L_HOME_STATS_FUELINGS fuel ups tankování
L_HOME_STATS_INFO_FUELTRANSPORTER <b>%value% trucks would be needed</b> to transport this amount of fuel. <b>%value% cisteren by bylo potřeba</b> aby uvezly tolik paliva.
L_HOME_STATS_INFO_SUN All users together traveled <b>%value% times to the sun and back</b>. Všichni uživatelé dohromady urazili vzdálenost <b>%value%x ke Slunci a zpět</b>.
L_HOME_STATS_QUANTITYSUM l of gas l paliva
L_HOME_STATS_TRIPSUM km km
L_HOME_STATS_USERS users uživatelé
L_HOME_STATS_VEHICLES vehicles vozidla

Loading…

User avatar lukasq

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteCzech

All users together traveled <b>%value% times to the sun and back</b>.
UživateléVšichni uživatelé dohromady urazili vzdálenost <b>%value%x ke Slunci a zpět</b>.
a year ago
User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

All users together traveled <b>%value% times to the sun and back</b>.
Uživatelé urazili vzdálenost <b>%value%x ke Slunci a zpět</b>.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_HOME_STATS_INFO_SUN
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 311