Translation

L_CSV_FUELSORT
Fuel sort
10/100
Context English Czech State
L_CSVFORMAT_NOTE <b>Note</b>: Text <b>note</b>:text
L_CSVFORMAT_STATION <b>Company, Country, Area, Location</b>: Text <b>Společnost, Země, Oblast, Místo</b>: Text
L_CSVFORMAT_STREETS <b>Roads</b>: Sum of 2=motor-way, 4=city, 8=country roads (e.g., motor-way and country roads: 10) <b>Silnice</b>: Součet 2=dálnice, 4=město, 8=okresní silnice (např. dálnice a okresky: 10)
L_CSVFORMAT_TIRES <b>Tires</b>: 1=summer tires, 2=winter tires, 3=all-year tires <b>Pneumatiky</b>: 1=letní pneumatiky, 2=zimní pneumatiky, 3=celoroční pneumatiky
L_CSV_FUELINGTYPE Fueling type Typ tankování
L_CSV_FUELSORT Fuel sort Typ paliva
L_CSVIMPORT_BASE_DESCRIPTION The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice. Funkce import CSV umožňuje importovat vaše data z ostatních programů jako MS Excel nebo Open Office.
L_CSVIMPORT_BASE_INTRO Specify the properties of your CSV file and the filename. The expected column definition of the to be imported data you can find Zadejte parametry vašeho CSV souboru a jeho název. Povolené znaky oddělovačů importovaných dat můžete najít
L_CSVIMPORT_BASE_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li><b>Specify CSV file and its properties</b></li><li>Map columns</li><li>Validate and import.</li></ul> Proces importu má 3 části:<ul><li><b>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</b></li><li>Namapuj sloupce</li><li>zkontroluj a importuj.</li></ul>
L_CSVIMPORT_BUTTON Next Další
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Typ paliva
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Typ paliva
Translated Spritmonitor/Android App Druh paliva

Change compared to this translation:

TypDruh paliva

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Fuel sort
Typ paliva
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_CSV_FUELSORT
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 231