Translation

L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_TITLE
Power vs. mileage
34/170
Context English Czech State
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_HTML_TITLE Power vs. mileage Výkon vs. počet najetých kolimetrů
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_HTML_META_KEYWORDS power vs. mileage, engine power versus mileage, power vs. consumption, more power more mpg, more power more mileage, more power more consumption výkon vs. počet najetých kilometrů, výkon motoru vs. počet najetých kilometrů, výkon vs. spotřeba, větší výkon větší nájezd, větší výkon více najetých kilometrů, větší výkon vyšší spotřeba
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_HTML_META_DESCRIPTION Interaction of the factors engine power and mileage. Interakce faktorů výkon motoru a počtu najetých kilometrů.
L_NAVI_EVALUATIONS Evaluations Hodnocení
L_NAVI_EVALUATION_POWERVSMILEAGE Power vs. MPG Výkon vs. Spotřeba
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_TITLE Power vs. mileage Výkon vs. počet najetých kolimetrů
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_INTRO The following diagrams show the average consumption of cars with regard to their engine power. Every column represents the average consumption of cars with a specific engine power class. Move the mouse cursor over the diagrams to get more detailed information. Následující diagramy ukazují průměrnou spotřebu automobilů s ohledem na jejich výkon motoru. Každý sloupec představuje průměrnou spotřebu automobilů se specifickou výkonovou třídou motoru. Přesunutím kurzoru myši nad diagramy získáte podrobnější informace.
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_POWER Power: Výkon:
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_POWER_TO to
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_MILEAGE Consumption: Spotřeba:
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_COUNT # cars: # auta:
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Výkon vs. počet najetých kolimetrů
The following string has different context, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Výkon vs. počet najetých kolimetrů

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Power vs. mileage
Výkon vs. počet najetých kolimetrů
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_EVALUATION_POWERVSMILEAGE_TITLE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 787