Translation

L_FORM_VEHICLETYPE
Vehicle type
11/120
Context English Czech State
L_FORM_TRIP Trip odometer Poslední ujetá vzdálenost
L_FORM_TRIPUNIT Odometer in Počítadlo kilometrů v
L_FORM_VEHICLE_BASE Basic data Základní údaje
L_FORM_VEHICLE_NOTE Note Poznámka
L_FORM_VEHICLE_OPTIONAL Optional data Volitelná data
L_FORM_VEHICLETYPE Vehicle type Typ vozidla
L_FORM_VISABILITY Privacy options Možnosti soukromí
L_FORM_VISIBILITY_NOTE Your entries (fuel-ups, expenses, image) for this vehicle are published on Spritmonitor.de and its apps. Here, you can restrict the visibility of certain information for others. Vaše záznamy (tankování, výdaje, obrázky) o tomto vozidle jsou zveřejněny na Spritmonitor.de (včetně aplikací). Zde můžete nastavit jaké údaje jsou viditelné pro ostatní.
L_FUELING_ADD_HINTBOX <h3>Hints:</h3>It is important that you chose the correct type of fueling, i.e., if you <b>filled up the entire tank</b> of the vehicle <b>or not</b>.<br/><br/>The first fueling you enter into the database should be a <b>full</b> fueling and be declared as <b>first</b> fueling. <h3>Rady:</h3>Je důležité, abyste vybrali správný typ tankování, tj. pokud jste<b>naplnili celou nádrž</b>vozidla<b>nebo ne</b>.<br/><br/>První tankování, které zadáte do databáze, by mělo být<b>"do plné"</b>a mělo by být deklarováno jako<b>první</b>.
L_FUELING_ADD_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulačku počtu najetých kilometrů a databázi, určete spotřebu paliva vašeho vozidla a porovnejte ji s ostatními.
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Typ vozidla
The following string has different context, but the same source.
Translated Spritmonitor/Android App Druh vozidla

Change compared to this translation:

TypDruh vozidla

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Vehicle type
Typ vozidla
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_FORM_VEHICLETYPE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 159