Translation

L_CSVIMPORT_REQUIRE_ERROR
The following information must be mapped:
43/410
Context English Czech State
L_CSVIMPORT_MAPPING_ROW Row Řádek
L_CSVIMPORT_MAPPING_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li>Specify CSV file and its properties</li><li><b>Map columns</b></li><li>Validate and import.</li></ul> Proces importování má 3 části:<ul><li>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</li><li><b>Namapuj sloupce</b></li><li>zkontroluj a importuj.</li></ul>
L_CSVIMPORT_MULTIPLE_COLMAPPING Column type already mapped! Sloupec již namapován!
L_CSVIMPORT_NO_DATA_IN_FILE The uploaded file contains no data! Nahraný soubor neobsahuje žádná data!
L_CSVIMPORT_NOMAPPING Not mapped není namapováno
L_CSVIMPORT_REQUIRE_ERROR The following information must be mapped: Následující informace musí být poskytnuta:
L_CSVIMPORT_VALIDATE_DESCRIPTION Invalid entries are marked red. Move the mouse cursor over the red cell to get further information. Neplatné údaje jsou červeně. Pro více informací najeďte kursorem myši na červenou buňku.
L_CSVIMPORT_VALIDATE_INTRO Please validate your import. Entries that cannot be imported are marked red. Prosím zkontrolujte váš vstup. Záznamy které nemůžou být nahrány jsou označené červeně.
L_CSVIMPORT_VALIDATE_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li>Specify CSV file and its properties</li><li>Map columns</li><li><b>Validate and import.</b></li></ul> Proces importování má 3 části:<ul><li>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</li><li>Namapuj sloupce</li><li><b>zkontroluj a importuj.</b></li></ul>
L_CSV_KMPOS Odometer Počítač kilometrů

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The following information must be mapped:
Následující informace musí být poskytnuta:
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_CSVIMPORT_REQUIRE_ERROR
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 213