Translation

L_COST_CSVIMPORT_TITLE
Notes and cost entries CSV import
26/330
Context English Dutch State
L_COST_ANALYSIS_PRINTHINT <h3>Hint:</h3>If you print this page by opening the print dialog of your web browser, an optimized version for printouts will be used. <h3> Tip: </h3> U kunt de afdrukfunctie van uw browser gebruiken om een versie van deze pagina te krijgen die speciaal is aangepast om af te drukken.
L_COST_CSVIMPORT_HTML_TITLE Notes and cost entries CSV import Kosten / Notities CSV-gegevensimport
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS import, notes, costs, spritmonitor.de, csv file Kosten, Notities, CSV-Import
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_DESCRIPTION Import your notes and cost entries via CSV file into Spritmonitor.de CSV-Import van kosten en notities
L_NAVI_CSVIMPORT_COST Notes/costs CSV import Kosten/notities CSV-import
L_COST_CSVIMPORT_TITLE Notes and cost entries CSV import Kosten/notities CSV-import
L_CSVIMPORT_BASE_DESCRIPTION The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice. Met behulp van de CSV-import kunt u bestaande gegevens uit andere programma's zoals OpenOffice of Microsoft Excel overbrengen naar Spritmonitor.de .
L_CSVIMPORT_MAPPING_DESCRIPTION To help you specifying what information is stored in which column the first three rows of your uploaded CSV file are displayed. Please make sure that every column type is mapped <b>only once</b>. Om het gemakkelijker te maken de betekenis van de kolom toe te wijzen worden drie regels van uw CSV-bestand weergegeven. Zorg ervoor dat elke kolombetekenis <b>slechts één keer</b> kan worden toegewezen.
L_CSVIMPORT_VALIDATE_DESCRIPTION Invalid entries are marked red. Move the mouse cursor over the red cell to get further information. Onjuiste regels zijn rood gemarkeerd. U kunt een beschrijving van de fout krijgen door de muis over het veld met een rode achtergrond te bewegen.
L_CSVIMPORT_BASE_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li><b>Specify CSV file and its properties</b></li><li>Map columns</li><li>Validate and import.</li></ul> Het importeren vindt plaats in drie stappen: <ul><li><b>Specificeer CSV-bestand en eigenschappen</b></li><li>Toewijzing van kolombetekenissen</li><li>Controleer de gegevens en vul de importeren. </li></ul>
L_CSVIMPORT_MAPPING_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li>Specify CSV file and its properties</li><li><b>Map columns</b></li><li>Validate and import.</li></ul> Het importeren vindt plaats in drie stappen: <ul><li>Specificeer CSV-bestand en eigenschappen</li><li><b>Toewijzing van kolombetekenissen</b></li><li>Controleer de gegevens en vul de importeren. </li></ul>
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website Kosten/notities CSV-import
The following string has different context, but the same source.
Translated Spritmonitor/Website Kosten / Notities CSV-gegevensimport

Loading…

User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

Notes and cost entries CSV import
Kosten/notities CSV-import
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_COST_CSVIMPORT_TITLE
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nl.po, string 453