Translation

L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS
import, notes, costs, spritmonitor.de, csv file
28/470
Context English Dutch State
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TIME_TO until tot
L_COST_ANALYSIS_SUMMARY_TIME_DAYS days dagen
L_COST_ANALYSIS_DESCRIPTIONBOX The depreciation period is used to calculate the proportion of the purchase price for the selected period. The calculation is performed on a daily basis. To enter the purchase price of the vehicle add a cost entry of the type purchase price. <h3> Opmerking: </h3> De afschrijvingstermijn wordt gebruikt om de aankoopprijs te verdelen over de geselecteerde periode. De afschrijving wordt omgerekend naar de exacte dag. Voer de aankoopprijs in als kosten / notitie.
L_COST_ANALYSIS_PRINTHINT <h3>Hint:</h3>If you print this page by opening the print dialog of your web browser, an optimized version for printouts will be used. <h3> Tip: </h3> U kunt de afdrukfunctie van uw browser gebruiken om een versie van deze pagina te krijgen die speciaal is aangepast om af te drukken.
L_COST_CSVIMPORT_HTML_TITLE Notes and cost entries CSV import Kosten / Notities CSV-gegevensimport
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS import, notes, costs, spritmonitor.de, csv file Kosten, Notities, CSV-Import
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_DESCRIPTION Import your notes and cost entries via CSV file into Spritmonitor.de CSV-Import van kosten en notities
L_NAVI_CSVIMPORT_COST Notes/costs CSV import Kosten/notities CSV-import
L_COST_CSVIMPORT_TITLE Notes and cost entries CSV import Kosten/notities CSV-import
L_CSVIMPORT_BASE_DESCRIPTION The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice. Met behulp van de CSV-import kunt u bestaande gegevens uit andere programma's zoals OpenOffice of Microsoft Excel overbrengen naar Spritmonitor.de .
L_CSVIMPORT_MAPPING_DESCRIPTION To help you specifying what information is stored in which column the first three rows of your uploaded CSV file are displayed. Please make sure that every column type is mapped <b>only once</b>. Om het gemakkelijker te maken de betekenis van de kolom toe te wijzen worden drie regels van uw CSV-bestand weergegeven. Zorg ervoor dat elke kolombetekenis <b>slechts één keer</b> kan worden toegewezen.

Loading…

User avatar Axial63

New translation

Spritmonitor / WebsiteDutch

import, notes, costs, spritmonitor.de, csv file
Kosten, Notities, CSV-Import
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
nl.po, string 450