User avatar

Petr Nekvinda

@Petnek Joined on July 28, 2020

447 translations

Czech

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Spritmonitor Some of the components within this project have alerts. 74% 5,921 37,243 1,166 815 50

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Besides using the website, you can use Spritmonitor also on your Android or iOS Smartphone. The apps are available for free in the <a href="https://apps.apple.com/us/app/spritmonitor/id616137163?mt=8&uo=4" target="itunes_store">Apple App Store</a> and the <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp&hl=en" target="_blank">Google Play Store</a>. In the following you will find a brief description as well as tips for using our apps.
Kromě používání webu můžete Spritmonitor používat také na svém chytrém telefonu Android nebo iOS. Aplikace jsou k dispozici zdarma na internetu<a href="https://apps.apple.com/us/app/spritmonitor/id616137163?mt=8&uo=4" target="itunes_store">Apple App Store</a> a <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.spritmonitor.smapp_mp&hl=en" target="_blank">Google Play Store</a>. V následující části naleznete stručný popis a tipy pro používání našich aplikací.
a year ago
User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Brief Tutorial for our Smartphone Apps
Stručný návod pro naši aplikaci na chytrý telefon
a year ago
User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Smartphone Apps
Aplikace pro chytré telefony
a year ago
User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Description and Tutorial of the Spritmonitor apps for android and ios.
Popis a návod na aplikaci Spritmonitor pro Android a ios.
a year ago
User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Spritmonitor Smartphone Apps Android iOS iPhone iPad Description Tutorial HowTo
Spritmonitor Smartphone Apps Android iOS iPhone iPad Popis Návod Jak na to
a year ago
User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Smartphone Apps
Aplikace pro chytré telefony
a year ago
User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Articles
Články
a year ago
User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<h3>Database statistics:</h3>
<h3>Databáze statistik:</h3>
a year ago
User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<h3>Frequently asked questions:</h3><ul> <li><a href="/en/faq.html#search">My car does not show up in the search results.</a></li> <li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Where do I find the ID of my vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Can I also track the mileage of my LPG or CNG powered vehicle?</a></li> <li><a href="/en/faq.html#smartphone">Can I use Spritmonitor.de on my smartphone?</a></li></ul>
<h3>Často kladené otázky:</h3><ul><li><a href="/en/faq.html#search">Moje auto se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí.</a></li><li><a href="/en/faq.html#vehicleid">Kde najdu ID svého vozidla?</a></li><li><a href="/en/faq.html#lpgcng">Mohu také sledovat počet najetých kilometrů svého vozidla poháněného LPG nebo CNG?</a></li><li><a href="/en/faq.html#smartphone">Mohu používat Spritmonitor.de na svém chytrém telefonu?</a></li></ul>
a year ago
User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<h3>Spritmonitor.de</h3><ul><li>helps you to calculate and track your fuel economy and vehicle-related costs</li><li>contains real-world MPG data of thousands of users</li><li>reminds you of important events such as car services</li><li>provides a dynamic icon that always shows your current MPG</li></ul>To use these and even more functions register a user account for free.
<h3>Spritmonitor.de</h3><ul><li>vám pomůže vypočítat a sledovat spotřebu paliva a náklady související s vozidlem</li><li>obsahuje skutečná data spotřeb tisíců uživatelů</li><li>připomíná důležité události, jako jsou servisy</li><li>poskytuje dynamickou ikonu, která vždy zobrazuje aktuální spotřebu</li></ul>Chcete-li tyto a další funkce využívat, vytvořte si zdarma uživatelský účet.
a year ago
Browse all changes for user