User avatar

Radek

@radekzt Joined on June 29, 2020

149 translations 1 suggestion 2 comments

Czech

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Spritmonitor Some of the components within this project have alerts. 70% 6,973 43,711 1,163 807 50

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Send message
Pošli zprávu
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Export note/cost entries
export poznamka/výdaj
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Note</b>: Text
<b>note</b>:text
a year ago
User avatar radekzt

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Type:</b>:
<b>typ</b>:
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Type:</b>:
<b>typ</b>
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Odometer, trip</b>: Numeric without thousands separator
<b>nájezd</b>: číslo bez děliče tisíců
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<b>Date</b>: Format DD.MM.YYYY (e.g., 23.02.2010)
<b>datum</b>: formát DD.MM.RRRR ( např. 23.02.2010)
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

You can export your notes and cost entries. The downloaded file can be loaded into any common spreadsheet application. The format of the file is as follows:
Můžete exportovat vaše poznámky a výdaje. Stažený soubor může být spuštěn v běžných sešitových aplikacích. Formát souboru je následující:
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Costs CSV export
Výdaje CSV export
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Notes/costs CSV export
poznámky/výdaje CSV export
a year ago
Browse all changes for user